Politika e Privatësisë

Sinteza në Work Inc., dba Cheryl Cran dhe NextMapping nuk mbledh ndonjë informacion personalisht të identifikueshëm në lidhje me ju kur vizitoni Uebfaqen tonë nëse nuk i jepni vullnetarisht këto informacione, për shembull duke na kontaktuar përmes formave tona të postës elektronike, përfshirë këtu edhe dërgimin e pyetjeve. Ne nuk do t'i ndajmë informacionet tuaja me ndonjë palë të tretë jashtë organizatës sonë, përveç se sa është e nevojshme për të përmbushur porosinë tuaj.

Përjashtim të rastit kur ju nuk na pyesin për të, ne mund të lidhen me ju nëpërmjet postës elektronike në të ardhmen të ju tregojë për Speciale, produkteve ose shërbimeve të reja, apo ndryshime në këtë privacy policy.

Qasja dhe kontrolli mbi informacionin

Ju mund të hiqni dorë nga çdo kontakt i ardhshëm nga ne në çdo kohë. Mund të bëni këto në çdo kohë duke na kontaktuar përmes adresës së postës elektronike ose numrit të telefonit të dhënë në faqen tonë të internetit. Informacioni personal i mbledhur në këto raste mund të përfshijë emrin tuaj, detajet e kontaktit, adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit. Asnjëherë nuk i ndajmë ose shesim informacionet tuaja personale askujt.

Anydo pyetje duhet të drejtohet në: info@nextmapping.com