E ardhmja e kurseve online të punës

Si të krijoni dhe inovoni me shpejtësinë e ndryshimit

Statusi aktual
Jo i regjistruar
Çmimi
150.00

Ky kurs me shtatë njësi siguron ide, strategji dhe burime për individët dhe ekipet për të përshpejtuar kreativitetin dhe inovacionin dhe për të rritur aftësinë e tyre përballë ndryshimit.

E ardhmja e Punës Përmbajtja e Kursit Online

Zgjerimin e të gjitha